Basistraining infectiepreventie voor zorginstellingen – op verzoek wordt training ingepland

1 dagdeel
Een goede handhygiëne, hygiënisch werken en vaccinatie tegen Hepatitis-B en Influenza zijn enkele basiselementen uit het infectiepreventiebeleid in verpleeg- en verzorgingshuizen. In de uitvoering van het infectiepreventiebeleid vervullen specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden een centrale rol. Om hen in staat te stellen deze rol optimaal vorm te geven is de basistraining ‘infectiepreventie voor zorginstellingen’. Door het volgen van deze training krijgen verpleegkundigen en verzorgenden inzicht hoe zorginfecties ontstaan en hoe zij op een professionele wijze een bijdrage kunnen leveren om zorginfecties te voorkomen en de veiligheid van cliënten te verhogen.

Resultaat
Verpleegkundigen en verzorgenden hebben na afronding van de bijeenkomst:
– Kennis over het ontstaan van zorginfecties
– Kennis van de risicomomenten in de dagelijkse zorg
– Kennis van de preventieve maatregelen om de risico’s weg te nemen
– Kennis van de maatregelen om verspreiding van micro-organismen te voorkomen
– Kennis van de richtlijnen voor infectiepreventie van de WIP

Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden, medewerkers facilitaire dienst, specialisten ouderengeneeskunde en paramedische medewerkers.

Inhoud
Micro-organismen en zorginfecties
– Wat is een infectieketen en hoe kun je deze doorbreken
– Maatregelen om verspreiding van micro organismen te voorkomen
– Algemene preventie maatregelen
Handhygiëne
Persoonlijke hygiëne medewerkers
Kledingvoorschriften
Persoonlijke bescherming
Reiniging en desinfectie algemeen

– Extra preventie maatregelen (isolatiebeleid)
– Maatregelen om een uitbraak te voorkomen zoals bij Noro-virus en resistente micro-organismen zoals MRSA, BRMO en ESBL
– Reiniging en desinfectie
– Protocollen Werkgroep Infectiepreventie (WIP)
– Het college wordt afgewisseld met opdrachten.Er wordt gebruik gemaakt van een UV lamp om zichtbaar te maken of de handen op de juiste wijze zijn gewassen of gedesinfecteerd. Na afronding wordt een syllabus uitgereikt.

We beginnen met een kop koffie of thee.
Start van het ochtendprogramma
Tijd voor een heerlijke lunch
Start het middagprogramma
Nee, er wordt voor een heerlijke lunch gezorgd.
Nee, u traint met de (schoonmaak) producten die aanwezig zijn en van toepassing zijn op de betreffende training.
Stuur een e-mail met je vraag naar info@leren-ervaren.nl.
Event Details
Sponsors