Diversey – Infectiepreventie in de tandartspraktijk – op verzoek wordt training ingepland

Voor tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten is het belangrijk om verantwoorde zorg te kunnen verlenen. Daarom is de aandacht voor infectiepreventie in de tandartspraktijk een absolute voorwaarde. Een goede handhygiene en hygenisch werken zijn enkele basiselementen uit het infectiepreventiebeleid.

Omdat we steeds meer te maken krijgen met resistente micro-organismen, worden deze infectiepreventie maatregelen steeds belangrijker.

Door het herkennen van de risico’s in de praktijk, deze risico’s te beheersen of te elimineren kunnen kruisbesmettingen en infecties worden voorkomen.

Het is belangrijk dat alle medewerkers over voldoende kennis op het gebied van infectiepreventie beschikken omdat zij veelal de belangrijkste schakel in het proces rondom reiniging, desinfectie en sterilisatie zijn.

Tijdens deze training krijgen tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten inzicht hoe infecties ontstaan en hoe zij op een professionele wijze een bijdrage kunnen leveren om infecties bij cliënten te voorkomen en de veiligheid van zowel cliënten als medewerkers te verhogen.

Inhoud
– Micro-organismen
– Wat is een infectieketen en hoe kun je deze doorbreken
– Maatregelen om verspreiding van micro organismen te voorkomen
– Algemene preventie maatregelen
– Handhygiëne en Persoonlijke hygiëne medewerkers
Kledingvoorschriften
Persoonlijke bescherming
– Extra preventie maatregelen
– Reiniging, desinfectie en sterilisatie
Praktijk ruimten
Instrumentarium
– Protocollen Werkgroep Infectiepreventie (WIP)

De inhoud van de training wordt altijd toegespitst op de praktijksituatie van de doelgroep. De cursisten ontvangen een hand-out van de presentatie.

Het college wordt zo mogelijk afgewisseld met opdrachten.

Er wordt gebruik gemaakt van een UV lamp om zichtbaar te maken of de handen op de juiste wijze zijn gewassen of gedesinfecteerd.

Leerdoelen
De cursisten hebben na afronding van de bijeenkomst:

  • Kennis van de risicomomenten in de dagelijkse praktijk
  • Kennis over het ontstaan van infecties
  • Kennis van de preventieve maatregelen om de risico’s weg te nemen
  • Kennis van de maatregelen om verspreiding van micro-organismen te voorkomen
  • Kennis van de richtlijnen voor infectiepreventie van de WIP

Prijs:
Doelgroep: tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten
Docent: deskundigen infectiepreventie van Diversey Consultancy
Duur van de training: 2,5 uur
Aantal deelnemers: maximaal 15

Event Details
Sponsors