Leidinggeven en samenwerken vanuit “sturen op relatie’s”

introductie tekst

Wat leer je tijdens de training Leidinggeven en samenwerken vanuit “sturen op relatie’s”

Als je samen met een team klanten bedient dan hebben deze klanten bepaalde verwachtingen. Als organisatie sta je voor een bepaalde kwaliteit en die kun je alleen bereiken als je samen met collega’s de juiste handelingen verricht op het juiste moment. Een optimaal resultaat bereik je alleen als je duidelijk afspreekt wat je in de relatie kan verwachten.

Voor wie is deze training geschikt?

Mensen met een aansturende functie. Die collega’s aansturen, de klant verwachting dienen te sturen/overleggen en daarnaast verantwoording dienen af te leggen aan het management van de organisatie.

We beginnen met een kop koffie of thee.
Start van het ochtendprogramma
Tijd voor een heerlijke lunch
Start het middagprogramma
Nee, er wordt voor een heerlijke lunch gezorgd.
Nee, u traint met de (schoonmaak) producten die aanwezig zijn en van toepassing zijn op de betreffende training.
Stuur een e-mail met je vraag naar info@leren-ervaren.nl.
Event Details
Sponsors