Schoonmaak Events

Graffiti verwijderen – op verzoek wordt training ingepland
Leren-Ervaren, Waalwijk
Graffiti ontsiert de gevel en kan maar beter snel verwijderd worden. Immers: graffiti nodigt uit tot nieuwe graffiti. Het verwijderen van graffiti moet professioneel gebeuren. Elk type ondergrond heeft een andere behandeling nodig. Hoeveel tijd de verwijdering kost, is op voorhand helaas niet met zekerheid in te schatten. Wil u als schoonmaak professional uw kennis...
RAS basis cursus schoonmaak
Leren-Ervaren, Waalwijk
De basis cursus schoonmaak is er om de deelnemers een schoonmaak instructie te geven. Deze cursus voldoet uiteraard ook aan de RAS exameneisen voor de basiscursus schoonmaak. De door het RAS verstrekte exameneisen zullen bovendien de basis vormen van de schoonmaak instructie. De basiscursus zal grotendeels uit praktijkoefeningen bestaan. Voor het uitvoeren van de praktijkoefeningen...
Introductie training Diversey DKS en kwaliteitcontrole
Leren-Ervaren, Waalwijk
2 dagdelen Deze verdiepingstraining is bedoeld voor het uitvoerend personeel van schoonmaakorganisaties die ervaring hebben of die de Basistraining dagelijkse reiniging voor uitvoerenden hebben gevolgd. In 2 dagdelen wordt uitvoerig aandacht besteed aan het verhogen van de kwaliteit en efficiency van het schoonmaakonderhoud in de eigen werksituatie.De training is vooral gericht op praktische vaardigheden. Resultaat...
Twister – Vloerverzoringspads
Leren-Ervaren, Waalwijk
Agenda/ programma aangeleverd door William. Info komt van Hans Blijenberg? Inhoud Resultaat Prijs: €0,- Minimaal aantal deelnemers: 4, maximaal 8 personen. Aantal trainingen per jaar: 1. Cursusduur: 2 uur.
Specialistisch topstrippen; top- en recoaten
Leren-Ervaren, Waalwijk
De specialistische trainingen zijn bedoeld voor medewerkers en direct leidinggevende die belast zijn of gaan worden met specialistische en/of periodieke taken binnen het schoonmaakonderhoud. In deze specialistische training worden basiskennis, vaardigheden en voorwaarden voor het succesvol uitvoeren van top- en recoaten toegelicht en gedemonstreerd. De nieuw verworven kennis en inzichten worden direct in praktijk gebracht...
Dieptereiniging Keuken Diversey – op verzoek wordt training ingepland
Leren-Ervaren, Waalwijk
1 dagdeel In deze training wordt ingegaan op de achtergronden van keukenhygiëne, welke soorten vervuiling er zijn en welke processen een rol spelen om die vervuiling te verwijderen. Naast dagelijkse reiniging worden periodieke taken besproken. Tevens wordt ingegaan op hygiëne en veiligheid. Resultaat Na het afronden van deze training hebben de cursisten op hoofdlijnen kennis...
Diversey – Train de trainer voor directe leidinggevenden
Leren-Ervaren, Waalwijk
3 dagen De training ‘Train de Trainer’ in reinigingsmethoden en – systemen is bedoeld voor leidinggevend en begeleidend personeel van schoonmaakorganisaties en instellingen. Voor medewerkers die zorgdragen voor de juiste uitvoering van het schoonmaakonderhoud en regelmatig instructies en praktische trainingen verzorgen. In 3 dagen (6 dagdelen) worden basiskennis en inzicht op het gebied van schoonmaakonderhoud...
Introductietraining TASKI ® Jonmaster microvezelreiniging
Leren-Ervaren, Waalwijk
1,5 uur Deze introductietraining is bedoeld voor uitvoerend personeel van schoonmaakorganisaties en instellingen. In 1 dagdeel worden de basis vaardigheden en voorwaarden voor succesvol gebruik van microvezelmaterialen voor dagelijkse reiniging toegelicht en gedemonstreerd. Resultaat Na afronding van de training: – Hebben de deelnemers praktische kennis en vaardigheden voor het toepassen van microvezel technologie voor dagelijkse...
Leidinggeven en samenwerken vanuit “sturen op relatie’s”
introductie tekst Wat leer je tijdens de training Leidinggeven en samenwerken vanuit “sturen op relatie’s” Als je samen met een team klanten bedient dan hebben deze klanten bepaalde verwachtingen. Als organisatie sta je voor een bepaalde kwaliteit en die kun je alleen bereiken als je samen met collega’s de juiste handelingen verricht op het juiste...